Nová zelená úsporám 2014 – 2020 (NZÚ)

Vyřídíme žádost pro dotaci na

 • rekonstrukci domu – zateplení, výměna oken a další opatření
          – dotace ve výši max. 50% ze způsobilých výdajů

 • výstavbu nových domů v pasivním standardu
          – dotace 300.000,- Kč a 450.000,- Kč

Zajistíme zpracování projektové dokumentace

Navrhneme optimální opatření pro úsporu energie na vytápění a ohřev teplé vody, vypočítáme potřebnou tloušťku a zvolíme nejvhodnější materiál tepelné izolace.

Všechny námi podané žádosti byly ze 100% schváleny.


img_prukaz_nabizime

Nabízíme:

 • Nezávaznou konzultaci zdarma
 • Návrh vhodného a funkčního opatření pro Váš dům
 • Předběžný výpočet a stanovení orientační částky dotace
 • Detailní zaměření Vašeho domu
 • Energetické hodnocení dle pokynů NZÚ
 • Projektovou dokumentaci pro účely čerpání dotace
 • Elektronickou žádost
 • Krycí listy img_prukaz_nabizime

Cílem dotačního programu Nová zelená úsporám je:

 • Snížení energetické náročnosti domu vhodně navrženým opatřením
 • Podpora výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Efektivní využití zdrojů energie
A těmito opatřeními docílit zlepšení stavu životního prostředí.img_prukaz_kontrola

Podporovaná opatření:

 • Zateplení obálky budovy (fasáda, strop pod půdou, podlaha nad suterénem aj.)
 • Výměna oken a venkovních dveří
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací
 • Instalace solárně-termických a fotovoltaických soustav
 • Výměna lokálních topidel na tuhá fosilní paliva za nový nízkoemisní účinnější zdroj
 • Výstavba nových domů s velmi nízkou energetickou náročností