Nová zelená úsporám (NZÚ)

Vyřizujeme žádosti pro dotaci na
 • REKONSTRUKCI RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ – zateplení, výměna oken, výměnu zdroje vytápění, fotovoltaiky, solární kolektory, rekuperaci, stínící prvky a další opatření
 • VÝSTAVBU NOVÝCH RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ v pasivním standardu

 Zajistíme zpracování projektové dokumentace

Navrhneme optimální opatření pro úsporu energie na vytápění a ohřev teplé vody, vypočítáme potřebnou tloušťku a zvolíme nejvhodnější materiál tepelné izolace. Všechny námi podané žádosti byly ze 100% schváleny.
img_prukaz_nabizime

Nabízíme:

 • Nezávaznou konzultaci zdarma
 • Návrh vhodného a funkčního opatření pro Váš dům
 • Předběžný výpočet a stanovení orientační částky dotace
 • Detailní zaměření Vašeho domu
 • Energetické hodnocení dle metodických pokynů NZÚ
 • Projektovou dokumentaci pro účely čerpání dotace
 • Elektronickou žádost
img_prukaz_nabizime

Cílem dotačního programu Nová zelená úsporám je:

 • Snížení energetické náročnosti domu vhodně navrženým opatřením
 • Podpora výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Efektivní využití zdrojů energie
A těmito opatřeními docílit zlepšení stavu životního prostředí.
img_prukaz_kontrola

Podporovaná opatření:

 • Zateplení obálky budovy (fasáda, strop pod půdou, střecha, podlaha nad suterénem/zemině aj.)
 • Výměna oken a venkovních dveří
 • Instalace stínící techniky
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací
 • Instalace solárně-termických a fotovoltaických soustav
 • Výměna zdrojů tepla a ohřevu teplé vody
 • Výstavba nových domů s velmi nízkou energetickou náročností