Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz energetické náročnosti  budovy – PENB – (lidově nazýván energetický štítek) je dokument vypovídající o energetické náročnosti budovy – tzn. kolik energie spotřebuje budova při svém obvyklém provozu na vytápění, ohřev teplé vody, větrání, chlazení a osvětlení. Vypracování PENB je v mnoha případech povinné dle zákona 406/2013 Sb, o hospodaření energií, v platném znění a nesplněním této povinnosti se vystavujete riziku finančního postihu.

img_prukaz_nabizime

PENB potřebujete pro:

 • Prodej budovy, bytové jednotky
 • Pronájem
 • Výstavbu nové budovy 
 • Rekonstrukci 
 • Dotační programy, např. Kotlíkové dotace, Nová zelená úsporám, IROP a pod.
 • Veřejně přístupní budovy (tj. školní, zdravotnická a obchodní zařízení, budovy státní správy apod.)

img_prukaz_nabizime

Nabízíme zpracování PENB:

 • do 3 – 5ti dnů
 • za příznivou cenu
 • odborně a objektivně
 • při chybějící projektové dokumentaci zaměří budovu naši kvalifikovaní technici
 • působíme po celé ČR, nejčastěji v Moravskoslezském a Olomouckém kraji
 • PENB u nás zpracovávají osoby s příslušným Oprávněním vydaným Ministerstvem průmyslu a obchodu

img_prukaz_kontrola

Kontrola!

Každý zpracovaný PENB musí být před jeho vytištěním a předáním klientovi evidován v interní databázi Ministerstva průmyslu a obchodu, kde získá své jedinečné číslo. Tím je zajištěna kontrola správnosti provedení dokumentu i splnění povinnosti nechat zpracovat PENB dle zákona 406/2013 Sb., o hospodaření energií.
Státní energetická inspekce (SEI) pak z této databáze ročně vybere 20-50 % náhodných dokumentů každého zpracovatele a provede kontrolu.