Reference

Níže uvádíme výběr ze zpracovaných zakázek se stručným popisem. V první rubrice „Žádosti o dotace Nová zelená úsporám“ uvádíme některé z budov, kterým jsme navrhli úsporná energetická opatření, byla podaná žádost o dotaci a opatření jsou již zrealizována nebo zatím ve fázi realizace. V dalších rubrikách uvádíme výběr již zrealizovaných zakázek.