Kotlíkové dotace

DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÉ DOTACE POKRAČUJE, a to až do 31.12.2018 nebo do vyčerpání počtu žádostí, kterých je 10.000. 
V předchozí výzvě byly žádosti připravené naší společností ze 100% SCHVÁLENY.
Proč využít Kotlíkovou dotaci?

Protože dotační program Kotlíkové dotace významným způsobem ulehčí Vaši finanční zátěž při výměně starého kotle za nový účinnější zdroj tepla.
Podporována je výměna neekologického starého kotle na tuhá paliva s ručním podáváním za nový ekologický zdroj, např. kondenzační plynový kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, nízkoemisní kotel na pevná paliva.
Dotace na pořízení nového kotle a jeho zapojení činila v ukončené výzvě až 142.500 ,- Kč.

img_prukaz_nabizime

Dotace jsou poskytovány na:

  • Kondenzační plynový kotel
  • Kotel na biomasu
  • Nízkoemisní kotel na pevná paliva
  • Tepelné čerpadlo
  • Instalaci solárně-termických soustav (jen v kombinaci s novým zdrojem)
  • Dotace je poskytována pouze na zdroje zapsané v seznamu výrobků a technologií a instalovat je může jen odborně způsobilá osoba – firma.Nabízíme:

  • Vypracování kompletní žádosti, včetně všech podkladů
  • Pořízení fotodokumentace starého kotle dle požadavků dotačního programu